Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 november 2018

Algemene Beschouwingen begrotingsraad Jeroen Hendriks

Vrijdag 9 november heeft de Leiderdorpse gemeenteraad unaniem de begroting voor 2019 goedgekeurd. Unaniem betekent niet dat er geen ruimte was voor kritiek. Fractievoorzitter Jeroen Hendriks had genoeg punten waar Leiderdorp nu en komende jaren meer initiatief op mag nemen.

Zo begon Jeroen in zijn beschouwing met verkeer. D66 is blij met de nieuwe zebra bij de Santhorst, maar de manier waarop dit proces er naartoe plaatsvond, is zo kenmerkend voor het verkeersbeleid van de gemeente:

Te veel vanuit beleid, vanuit normen – blauwdrukdenken noem ik dat – vanuit een papieren werkelijkheid. (…)  Knelpunten werden opgelost met een pleistertje, een doekje voor het bloeden, en het probleem dook gewoon een straat verder weer op. D66 roept het college op de komende jaren bij het nemen van verkeersmaatregelen uit te gaan van de echte werkelijkheid, zoals die op straat wordt ervaren door Leiderdorpers. Neus uit de boeken en kijken wat echt werkt, ter plekke!”

Ook het onderwerp duurzaamheid kwam naar voren: vorige week werd de Nationale Monitor Duurzame Gemeente door Telos gepresenteerd, een duurzaamheidsranking van alle 380 gemeenten. Leiderdorp stond op plek 292 en was daarmee de slechtst scorende gemeente van de Leidse regio. Reden voor D66 om samen met Lokale Partij Leiderdorp (LPL) een motie in te dienen, waarin het college wordt opgeroepen zich meer in te zetten voor dit belangrijke thema. Iets wat natuurlijk breder is dan alleen een energievraagstuk. Het bevat ook voor D66 relevante thema’s als klimaatbestendigheid en de grondstofkringloop.

D66-raadslid Ümit Güney diende ook op een wat specifieker onderwerp een motie in. D66 wil in Leiderdorp meer aandacht voor ongeorganiseerde sport in Leiderdorp. Sport hoeft immers niet per se in verengingsverband te worden beoefend. Om deze tak van sport te faciliteren moet de gemeente wel weten wat de behoeften in het dorp zijn. Daarom kwam Ümit met een voorstel voor een sportenquête. Zijn motie is aangenomen en het college gaat nu aan de slag met dit plan.

De begroting ging over veel uiteenlopende onderwerpen. Van wonen, regionale samenwerking en welzijn tot het echte financiële verhaal. Zo neemt de leningenportefeuille toe van Leiderdorp. Iets dat wat D66 betreft onverstandig is in financieel goede tijden. De fractie is daarom net als vorig jaar kritisch over de totale programmabegroting, maar konden wel instemmen met deze kanttekeningen.

Fractievoorzitter Jeroen Hendriks sloot af met de woorden, waarmee zijn voorganger Joost Kuggeleijn de begrotingsbehandeling van vorig jaar mee begon. Volgens Jeroen de essentie waar D66 Leiderdorp voor staat:

“D66 wil er de komende jaren voor zorgen dat Leiderdorp een fijne plek blijft waar iedereen prettig kan wonen, werken en ontspannen, in verbondenheid tussen generaties en in steeds inniger samenwerking met onze buurgemeenten. Een duurzaam dorp waarin groen en natuur behouden blijven. Met goed onderwijs, goede zorg en solide financiën en waar daadwerkelijk naar inwoners wordt geluisterd.”

De fractie ziet de komende tijd met vertrouwen tegemoet. Benieuwd naar de totale tekst van de Algemene Beschouwing van Jeroen? Klik hier. Je kan natuurlijk ook de speech bekijken op Youtube