Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 30 november 2019

D66 stapt uit coalitieonderhandelingen met LPL, PvdA en GroenLinks

D66 fractie

Op vrijdag 29 november heeft D66 Leiderdorp zich teruggetrokken uit de coalitieonderhandelingen met LPL, PvdA en GroenLinks. Vorige week heeft fractievoorzitter Jeroen Hendriks gezegd dat hij de mogelijkheden voor deze coalitie heel snel wil onderzoeken, vooral om te zorgen dat Leiderdorp niet te lang zonder volwaardig bestuur zit. Na iets meer dan een week onderhandelen heeft D66 te weinig vertrouwen in een goede afloop. Hoewel de gesprekken prettig en constructief waren, verschillen de partijen op enkele onderwerpen fundamenteel van mening. Het gaat dan met name over de financiën en de samenwerking in de regio. Daar lijken de verschillen niet te overbruggen.

Ook onder veel leden van D66 in Leiderdorp is er geen steun om de gesprekken voort te zetten.

De komende jaren krijgt de gemeente Leiderdorp te maken met stevige financiële tegenwind. De al jaren oplopende tekorten in de jeugdhulp nemen nog steeds toe en er moet bijvoorbeeld veel geld worden uitgegeven aan het vernieuwen van de schoolgebouwen. Dat betekent dat de gemeente op zoek moet naar bezuinigingen. D66 ervoer bij de andere partijen niet hetzelfde gevoel voor urgentie om maatregelen te nemen. Het alternatief van bezuinigen is het verhogen van de lokale lasten en D66 vindt dat niet wenselijk.

Ook op het punt van de regionale samenwerking verschillen partijen van mening. D66 is voorstander van verregaande samenwerking of zelfs een fusie tussen de gemeenten in de Leidse regio, LPL is hier verklaard tegenstander van. Volgens D66 is er bij deelname aan de beoogde coalitie de komende twee jaar onvoldoende ruimte om dit verschil in standpunten uit te kunnen dragen.

[persbericht D66 Leiderdorp – 29-11-2019]