Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 februari 2020

D66 stelt vragen over de herinrichting Simon Smitweg en blauwe zones.

Naar aanleiding van signalen van omwonenden heeft de fractie bij monde van fractievoorzitter Jeroen Hendriks vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.
Accent bij de Simon Smitweg ligt bij de vragen die bewoners hebben over de manier waarop er met hun vragen en opmerkingen wordt omgegaan en wat de samenhang is tussen alle activiteiten in de buurt (herbouw oude politiebureau, de brandweerkazerne, de verkeers- en parkeersituatie en de bouw van de Lidl.).
Bij de vragen de blauwe zone bij het gemeentehuis gaat het vooral over de effecten daarvan voor Holtland en andere plaatsen waar wordt geparkeerd. Er is angst dat de druk daar (nog) hoger wordt.

Hieronder staan de vragen.
De vragen over de herinrichting van de Simon Smitweg

 1. Wordt deze herinrichting integraal aangepakt? Wordt ook rekening  gehouden met de parkeerproblematiek in de omliggende wijken en toekomstige ontwikkelingen rond de Simon Smitweg zoals bij het voormalige politiebureau, de gemeentewerf en Leythenrode.
 2. Er zijn inspraakavonden geweest waarbij ook door adviseurs van Movares met de omwonenden is gesproken. Movares heeft daarbij weinig inhoudelijke argumentatie gegeven in reactie op wensen en bezwaren van de omwonenden. Een voorbeeld is dat omwonenden graag spiegels willen tegenover de uitrit van Holtlant, terwijl Movares dit niet nodig acht om verkeerstechnische redenen, maar gevoel van veiligheid van omwonenden niet in de overwegingen betrekt. Worden dergelijke wensen en bezwaren van omwonenden door het College wel meegewogen in haar besluit?
 3. In hoeverre neemt het College bij de keuze voor het aanstellen van verkeersadviseurs specifiek de bereidwilligheid van de adviseurs om argumenten met omwonenden te delen en bediscussiëren mee?
 4. Moeten er bomen worden gekapt en worden deze vervangen op dezelfde weg?
 5. Kan het College een overzicht geven van de huidige verwachtingen inzake de planning voor werkzaamheden ter plekke met betrekking tot de herinrichting van de Simon Smitweg?

De vragen over de blauwe zone. Op 29 januari werd de aankondiging gepubliceerd dat er de volgende dag een blauwe zone in ging op het parkeerterrein van het gemeentehuis. Reden is parkeerdruk waardoor bezoekers geen parkeerplaats kunnen vinden. Waarschijnlijk wordt de druk veroorzaakt door werknemers en bezoekers van het ziekenhuis en omliggende bedrijven.

 1. Is dat vermoeden juist? Wat is de reden van de parkeerdruk?
 2. Uiteraard moeten bezoekers van het gemeentehuis kunnen parkeren. Is het mogelijk om het parkeerdek deels te gebruiken voor bezoekers?
 3. Zoals wij ook al in ons verkeerszwartboek hebben opgenomen ervaren de wijken om het ziekenhuis en omliggende bedrijven ook veel parkeerdruk. Daarnaast is er ook overlast van werkverkeer. Daarover hebben bewoners veelvuldig geklaagd bij de gemeente. Is bij het genomen besluit ten aanzien van de blauwe zone overwogen maatregelen te nemen in omliggende wijken?
 4. In het Hofje van Holtlant en de Voorhofflaan hebben bewoners vaak moeite om te kunnen parkeren. Hoe kunnen bewoners in aanmerking komen voor gelijksoortige maatregelen als de gemeente nu voor haar eigen parkeerterrein heeft genomen?
 5. Een deel van het Hofje van Holtlant is ingericht als Hofje waar bewoners niet in kunnen rijden. Voor die bewoners zijn de parkeerplekken aan de achterzijde van Cardea bedoeld. Deze bewoners kunnen nergens anders parkeren dan op de openbare plekken in het Hofje. Welke maatregelen zouden mogelijk zijn om deze problemen op te lossen?
 6. Bij de tijdelijke bibliotheek zijn inmiddels borden geplaatst dat parkeren alleen voor bezoekers is. Kunnen dergelijke borden voor bewoners een oplossing zijn?
 7. Bewoners hebben navraag gedaan en klachten ingediend bij de gemeente. In de antwoorden wordt gerefereerd aan de besluitvorming rondom de mobliteitsvisie waarbij is aangegeven dat er vanwege het waterbed effect geen parkeervergunningsstelsel zal worden ingevoerd. Heeft het instellen van blauwe zone door de gemeente niet hetzelfde effect en in hoeverre is het nog haalbaar om voor bewoners helemaal geen beleid t.a.v. parkeren te hebben.