Steun ons en help Nederland vooruit

Privé

Getrouwd, vader van vier kinderen (en inmiddels grootvader van acht kleinkinderen)

Professie

Ed Grootaarts was tot 1 oktober 2010 politieambtenaar en werkte aanvankelijk bij het Korps Rijkspolitie op diverse plaatsen in Nederland en in diverse functies variërend van verkeerschef tot docent op wat tegenwoordig de politieacademie heet. De laatste twintig jaar werkte hij bij het regionale Politiekorps Haaglanden, onder andere als chef Vreemdelingenpolitie, van het bureau Overbosch en hoofd Opleiden. In 1999 vertrok hij naar de Europese hoofdstad Brussel. Internationale politiesamenwerking is sindsdien zijn specialisatie gebleven.

Maatschappelijke belangstelling buiten de politiek

Ed is voorzitter geweest van KanoRijnland te Leiderdorp en penningmeester van de stedenband met het Slowaakse Šamorín. Ed is actief lid van Amnesty International en was webmaster van het netwerk Politie en Mensenrechten. Bij Roei- en zeilvereniging Die Leythe is hij lid van de commissies recreatieroeien, gebouwen en terreinen.

Hobby’s

Roeien, zeilen, lezen en fotograferen.

D66

Ed werd in 1970 lid van D66 en is sinds 1976 actief, aanvankelijk vooral als provinciaal en gemeentelijk D66 partijbestuurder, later als gemeenteraadslid in Leiderdorp. Van 1990 tot 2000 was Ed voorzitter van de D66 fractie. Landelijk is Ed actief geweest in het wetenschappelijk bureau, de adviesraad en de landelijke geschillencommissie. Maart 2010 is Ed opnieuw gemeenteraadslid geworden, aanvankelijk als fractievoorzitter en later als gewoon raadslid. In 2018 is hij gestopt als raadslid en sindsdien ondersteunt hij de fractie als burgerraadslid.
Naast zijn raadslidmaatschap is hij ook lid van de landelijke thema-afdeling “Veiligheid en Justitie”.

Motivatie voor D66

Ed is lid geworden van D66 om dat deze partij moderne antwoorden had op vragen over democratie, bestuur, milieu en economie. Waar de oudere partijen iedere keer terugvallen op oude, ideologisch gekleurde clichés, probeert D66 nieuwe antwoorden te vinden op de vragen van de tijd. D66 was en is de eerste partij die het Milieu serieus nam. Ed herkent zich nog steeds in het sociaal-liberale gedachtegoed van D66 en wil zich daar voor in blijven zetten. Mensenrechten en het serieus nemen van mensen, ongeacht denkbeelden, ras, of godsdienst zijn voor hem leidende beginselen.

3D WMO, volkshuisvesting en woningbouw, toerisme en recreatie, monumentenbeleid, openbare orde en veiligheid, regio, bestuurlijke en burgerzaken

Meer van Ed Grootaarts