Steun ons en help Nederland vooruit

Joey van Boxsel

Raadslid

Persoonlijk

Joey van Boxsel is in 1947 in Den Haag geboren en opgegroeid in Philips-stad Eindhoven. Hij heeft gestudeerd aan de Universiteit Leiden en is daar ook gepromoveerd. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen en vijf kleinkinderen. Hij woont sinds 1976 in Leiderdorp, achtereenvolgens in de Oranjewijk, de Binnenhof en de Leyhof.

Professie

Joey van Boxsel heeft scheikunde gestudeerd met als hoofdvakken biochemie en fysische chemie. Hoewel hij na zijn promotie in 1976 niet meer actief is geweest als chemisch onderzoeker, is hij altijd nauw betrokken gebleven bij onderzoek in de biowetenschappen en de exacte wetenschappen. Daarnaast is hij tijdens zijn studie- en promotietijd op vele manieren actief geweest met de maatschappelijke aspecten van wetenschap en technologie. Vervolgens heeft hij als beleidsonderzoeker en manager gewerkt bij Wetenschapsbeleid (ministerie van Onderwijs) en de Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek van de Koninklijke Academie (NOTA, nu het Rathenau Instituut). De laatste twintig jaar van zijn loopbaan heeft hij gewerkt in afdelingen van TNO voor gezondheidsonderzoek/medische technologie en voor innovatiebeleid. Zijn laatste grote project was een internationale studie voor de Europese Commissie naar de mogelijke toepassingen van robotica in de zorg. Sinds 2010 is hij met (pre)pensioen.

Maatschappelijke belangstelling buiten de politiek

Joey heeft allerlei dingen gedaan op het raakvlak van wetenschap, technologie en samenleving (o.a. Technologie voor ouderen en voor mensen met een fysieke handicap, ICT in de Welzijnssector, Innovatie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, Kennisplatform Rijnstreek, Stichting Consument en Biotechnologie, cluster Care van RoboNed, Koninklijk Instituut van Ingenieurs en Stichting Toekomstbeeld der Techniek).
Verder is hij in de jaren ’80 en ’90 actief geweest in hockeyvereniging Alecto, als lid van bestuur/voorzitter Technische Commissie en vele jaren als (gediplomeerd) trainer/coach, scheidsrechter en in andere vrijwilligerstaken.

Hobby’s

Golf, muziek, lezen, kleinkinderen, natuur.

D66

Joey heeft een groot deel van zijn leven D66 gestemd maar is pas lid geworden na zijn vertrek bij de Rijksoverheid en NOTA (waar ook veel contact was met de politiek). Rond 1995 en 2000 was hij twee maal lid van een landelijke D66-werkgroep (Technologiebeleid en Sociaal-Liberale Perspectieven). In de jaren 1998-2004 was hij bestuurslid en voorzitter van de afdeling D66 Leiderdorp-Zoeterwoude en burgercommissielid (Commissie Verkeer & Vervoer en Ruimtelijke Ordening). Momenteel is hij opnieuw burgercommissielid, nu van de commissie Bestuur en Maatschappij.

Motivatie voor D66

In zijn studententijd heeft hij de woelige jaren zestig van dichtbij meegemaakt. Daar kwam hij al tot de opvatting dat de grote liberale en sociale ideologieën alle twee nodig zijn voor het richting geven aan een moderne samenleving, maar dat zij deze taak niet afzonderlijk kunnen vervullen. Alleen langs pragmatische weg – pragmatisch zowel in filosofische als in praktische zin – zijn oplossingen te vinden voor de complexe problemen van hoogtechnologische samenlevingen. Te denken valt aan globalisering, duurzaamheid, grenzen in de zorg, rechtsstaat & privacy, werkgelegenheid en “meenemen” van “achterblijvers”. Hij herkent zich dan ook nog steeds het meest in de aanduiding van D66 als sociaal-liberale partij en qua stijl als de partij van het “redelijk alternatief”.

3 decentralisaties, sociale en economische zaken, kunst, cultuur, Integratie- en asielbeleid, deregulering.

Meer van Joey van Boxsel