Steun ons en help Nederland vooruit

Privé
Mieke van Ulden (1975) is geboren en getogen in Leiderdorp. Zij heeft de eerste acht jaar van haar leven in Roelofarendsveen gewoond, waarna zij in 1983 in Leiderdorp is komen wonen. Hier heeft ze tot haar negentiende gewoond tot ze naar de Verenigde Staten vertrok om daar te gaan studeren. Na een tussenstop in Leiden is zij uiteindelijk in 2006 weer in Leiderdorp gaan wonen. Mieke is getrouwd en heeft drie kinderen.

Professie
Mieke is afgestudeerd in Child and Family Studies (Human Ecology) aan The Ohio State University en heeft haar bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden behaald. Zij is na zelfstandig ondernemerschap in Leiden, directeur van een groothandel, nu een aantal jaar werkzaam in publiek-private samenwerkingsverbanden. Zij is projectmanager en -adviseur van diverse coalities die zich inzetten voor een veiligere digitale samenleving.

Maatschappelijke belangstelling buiten de politiek

Mieke is voorzitter van de Commissie Tophockey bij Alecto te Leiderdorp. Zij was commissaris van de 3 October Vereeniging en zat in de ouderraad van de lagere school van haar kinderen. Mieke is secretaris geweest van de Ladies Circle Leiden en was lid van Lions Lugdunum Dualis.

Hobby’s
Hockey, hardlopen, wandelen, lezen en tijd doorbrengen met familie en vrienden.

D66
Mieke is in maart 2018 lid geworden van D66. Het schrijven van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2021 was voor Mieke het moment om actief betrokken te raken bij de partij. Mieke is langer lid van de landelijke thema-afdeling Digitaal66.

Motivatie voor D66
Mieke gelooft in de kracht en eigenwaarde van de mens. Ze vindt het belangrijk dat  iedereen zijn of haar eigen ideeën en opvattingen heeft over hoe de persoon zijn eigen leven invult. Uiteraard met ondersteuning van de maatschappij, daar waar nodig. Hierbij zijn grondrechten als vrijheid en gelijkheid, met centrale gedeelde waarden voor ieder mens, fundamenteel. Discussies over de redelijkheid mogen daarbij niet uit het oog worden verloren worden en worden genuanceerd aangepakt.
De aandacht voor duurzaamheid en milieu: “hoe laten we de wereld achter voor onze kleinkinderen?”; het met respect omgaan met mensen met andere meningen en keuzes; een gelijkwaardige behandeling voor iedereen, zijn voor Mieke belangrijke waarden welke ook in D66 gelden.

Na de vrijwillige inzet voor kleinschaligere zaken zoals een school of een hockeyvereniging is het moment gekomen om alle opgedane kennis en ervaring in te zetten voor het grotere belang.
Mieke vindt het belangrijk om actief bij te dragen aan de maatschappij vanuit het gedachtegoed van D66, het Sociaal Liberalisme: ‘laat iedereen vrij, maar niemand vallen’. Gelijke kansen voor iedereen, met hulp waar het nodig is.

Meer van Mieke van Ulden