Steun ons en help Nederland vooruit

Rob Visser

Burgerraadslid

76 jaar

Leiderdorp

Privé

Rob Visser (1945) is geboren in Nijmegen, opgegroeid in Den Haag en sinds 1963 betrokken bij de Leidse regio. Van 1973 tot 1985 woonde hij in Leiderdorp; daarna is hij om professionele redenen naar Frankrijk vertrokken, en is sinds 2015 weer terug in Leiderdorp. Hij heeft in Leiden chemie gestudeerd en is daar ook gepromoveerd. Hij is getrouwd, heeft twee dochters, twee zoons, twee kleindochters en een kleinzoon.

Professie

Rob heeft in de privé sector en bij de overheid (Ministerie) gewerkt en van 1985 tot 2010 bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Onwikkeling (OESO) in Parijs, waar hij de laatste jaren het Milieu Directoraat heeft geleid. Hij is nu gepensioneerd.

Maatschappelijke belangstelling buiten de politiek

Rob is actief als vrijwilliger in milieu projecten van de Verenigde Naties in Afrika, Azie en Zuid-Amerika. Daarnaast heeft hij een adviserende rol bij activiteiten van een aantal  internationale instellingen.

Hobby’s

Sport (helaas te veel passief), lezen, muziek, beeldende kunst, geschiedenis

D66

Rob is van 1982 tot 1985 gemeenteraadslid voor D66 in Leiderdorp geweest en daarvoor enige jaren voorzitter van de D66 afdeling Leiderdorp.

Motivatie voor D66

De inzet van D66 voor een  combinatie van geloof in eigen kracht en initiatief van mensen, en dus iedereen zoveel mogelijk bij publieke besluitvorming betrekken, en  tegelijkertijd welvaart delen spreekt mij bijzonder aan. Hierbij speelt  aandacht voor milieu en duurzaamheid, zeker ook met een blik op volgende generaties, een belangrijke rol. Andere sleutelwaarden die in D66 gelden, zoals het respecteren van opinies en persoonlijke keuzes van iedereen, zijn voor mij van cruciaal belang. Tenslotte vind ik de niet-hiërarchische partij structuur en het niet blind volgen van (verouderde) ideologische dogma’s, maar ook openstaan voor ideeën met een goede inhoud van anderen, nog steeds verfrissend als partij cultuur in het huidige politieke klimaat. Ik vind het belangrijk in de politiek mee te doen en niet langs de zijlijn te staan.  D66 vertegenwoordigt  de politieke richting waarbij ik mij volledig thuis voel en waar ik wil proberen een bijdrage te leveren om de maatschappij, inclusief ons eigen dorp, zo effectief, efficiënt, eerlijk en transparant mogelijk te laten functioneren.

 

Portefeuilles (burgerraadslid): maatschappelijk vastgoed, toerisme & recreatie, financiën, bedrijfsvoering, coördinatie regionale samenwerking, Sterrentuin, subsidiebeleid, aanbestedings- en inkoopbeleid, toekomstvisie Leiderdorp 2025, zorg & veiligheid

Meer van Rob Visser