Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 juli 2018

Motie D66 over IKEA-terrein unaniem gesteund

Er moet een duurzame invulling komen voor het braakliggende terrein van IKEA. Het Zweedse bedrijf had eerder het plan om op die plek een nieuwe vestiging te openen, maar kwam daar vorige week op terug. De verwachting is dat het de komende jaren niet gebruikt wordt en dat bewoog de fractie van D66 Leiderdorp een motie in te dienen om samen met IKEA te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor duurzame energiewinning op deze plek. De gemeente was al eerder in gesprek met de gigant over dit onderwerp en daar bleek een positieve houding uit.

Het braakliggend terrein zou kunnen worden ingezet voor een zonneweide of de teelt van biomassa, zodat Leiderdorp in 2050 voldoet aan de eerdere gemaakte duurzaamheidsafspraken. ‘Voor ons geldt dat duurzaamheid belangrijk is, maar voor IKEA ook als we hun eigen website mogen geloven’, stelt Jeroen Hendriks. ‘Dan kunnen we beter samen met IKEA onderzoeken wat we in de tussentijd met deze grond doen in de kader van energieopwekking.’ De motie werd unaniem gesteund en overgenomen door het college. Verwacht wordt dat het onderzoek dan eind dit jaar klaar is.