Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 14 januari 2020

Nieuwe coalitie aan de slag in de Leiderdorpse gemeenteraad.

13 januari 2020. Er is weer een nieuw college. D66 is toegetreden en er is een nieuw collegeakkoord met meer aandacht voor het klimaat en solide financiën. Mèt VVD en CDA en CU/SGP. Daarmee laat Geert Schipaanboord zien dat hij met zijn partij eigen keuzes maakt in de Leiderdorpse politiek.

Voor D66 fractievoorzitter Jeroen Hendriks was de start wel een beetje teleurstellend. In het overleg met LPL, PvdA en GroenLinks is op een wezenlijk aantal punten overeenstemming bereikt en hij heeft nog al wat van deze punten in het collegeakkoord kunnen inbrengen. De verwachting op een betere samenwerking en meer consensus in de raad was daardoor gewettigd. De eerste reacties vanuit de oppositie waren niet bemoedigend.

Het was een snelle opeenvolging van gebeurtenissen op initiatief van fractievoorzitter Langenberg van de lokale partij die leidden tot deze kortdurende bestuurscrisis.

Jammer dat deze kortdurende bestuurscrisis moest leiden tot het vertrek van de twee LPL wethouders. D66 gaat verder en zal blijven proberen tot meer samenwerking in de raad te komen. Daar is alle aanleiding voor.

Tot slot wat beelden van een verder vrolijke vergadering.