Steun ons en help Nederland vooruit

Zuid Holland

provincie_zuid-hollandD66 is met vijf fractieleden vertegenwoordigd in de provinciale staten van Zuid Holland. D66 is ook lid van het college van gedeputeerde staten in de persoon van Leidenaar Han Weber.

Op 18 maart 2015 zijn er weer verkiezingen voor de provinciale staten. Klik hier voor het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst.

Indirect zijn deerste kamerit ook de verkiezingen voor de Eerste Kamer.
De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van Provinciale Staten.
Uw provinciale stem bepaalt daardoor ook in hoge mate hoe Nederland landelijk geregeerd gaat worden.

waternatuurlijk-logo-Op 18 maart zijn er ook verkiezingen voor de waterschappen. D66 doet hieraan mee in het kader van Water Natuurlijk.

Water natuurlijk vertegenwoordigt voor D66 op een prima manier de ideeen en principes van D66 op het gebied van milieuzorg, bescherming tegen het water en waterkwaliteit. Klik hier voor het programma en de kandidaten van “ons” waterschap het hoogheemraadschap van Rijnland.

Laatst gewijzigd op 10 februari 2016