Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

31 publicaties gevonden.

 • Mag ik ook wat zeggen?

  Mag ik ook wat zeggen? 21 maart 2014 bespraken de fractievoorzitters de verkiezingsuitslagen onder het motto: “en hoe nu verder?” Een weinig boeiend ritueel. Iedereen feliciteert de winnaar, kijkt trots of likt zijn wonden. Vier jaar geleden ging het net zo. Er was één verschil. De periode 2006-2010 kenmerkte zich door bijzonder slechte…

  • Gepubliceerd op 3 februari 2013
 • transpiratie en transparantie. Sporten en bewegen.

  Tijdens mijn eerste ervaring in de Leiderdorpse politiek zat ik op de publieke tribune. Een zeer gedecideerde fractievoorzitter, in dit geval van het CDA, verdedigde met verve een subsidie voor manege Lietdorp. Boeiend tot iemand me toefluisterde: “hij is voorzitter van de manege”. Verbijsterd luisterde ik verder en dacht ondertussen aan zaken als transparantie, integriteit…

  • Gepubliceerd op 2 februari 2013
 • Ik krijg geen hand meer.

  Het Leiderdorps Weekblad en alle andere media, hebben voor de algemene beschouwingen alle stukken van de fracties gekregen. Dat is een goed gebruik. Journalisten kunnen zich dan goed voorbereiden op een van de belangrijkste politieke evenementen van het jaar. Er is één voorwaarde: je publiceert niet voordat de beschouwingen zijn uitgesproken. Ook dat…

  • Gepubliceerd op 8 november 2012
 • Twitter, Brocken en de vrijheid van meningsuiting.

  Frans Brocken is vanuit het verre Spanje een nieuwe wantoestand op het spoor gekomen. Wat blijkt? Het hele college twittert en de wethouders Van der Eng en Zilverentant meer dan de drie anderen. Ik ben daarvan geschrokken en heb het tweetgedrag van de wethouders eens geanalyseerd. Wat blijkt. De afgelopen week twittert Herbert Zilverentant…

  • Gepubliceerd op 1 juli 2012
 • Gelukkig is er Twitter

  “Mededeling voor Frans Brocken: het jongste raadslid van Leiderdorp heet tegenwoordig Linda Langereis”. (tweet van Michiel van der Eng op 14 juni 2012) Een vervelend moment voor Frans Brocken. Zijn zorgvuldig opgebouwde nieuwsmonopolie wordt wederom wreed verstoord. Internet bah, terwijl hij die wethouders nog zo verboden heeft om te twitteren! Het wordt zo…

  • Gepubliceerd op 15 juni 2012
 • SMART

  Nee u bent niet aangeland bij de paasoverdenking van mijn CDA collega. Van verdriet is natuurlijk wel sprake maar op een heel andere manier. In het collegeakkoord hebben we nog al wat aandacht besteed aan de managementstijl. Zowel van raad naar college(leden) als verder de organisatie in. We hebben gesproken over het maken van…

  • Gepubliceerd op 26 april 2012
 • BROCKEN MOET UITLEG GEVEN

  Het dagblad “de Telegraaf” heeft er een gewoonte van gemaakt van tijd tot tijd zelf nieuwsfeiten te verzinnen en heel bewust politiek stelling te nemen. Reden voor veel mensen om dit dagblad niet te lezen. Dat kan, de Telegraaf is geen monopolist. Je hebt alle vrijheid om je door anderen te laten informeren. Het…

  • Gepubliceerd op 23 februari 2012
 • De conservatief liberale uitdaging

  Tijdens het opruimen van mijn boekenkast kwam ik “de Amerikaanse uitdaging” van Jacques Servan-Schreiber tegen. In de jaren zeventig een belangrijk boek over de groeiende wetenschappelijke, technologische en industriële achterstand van West-Europa op de Verenigde Staten. We hadden er beter naar moeten luisteren destijds. Servan-Schreiber daagde destijds ook onze samenlevingen uit. Dat woord “uitdaging”…

  • Gepubliceerd op 12 december 2011
 • Over tijd (II)

  Een tijd geleden was er in de gemeenteraad een inspreekster. Marijke heette ze en ze was te lang van stof. Bovendien had iedereen al tijdens eerdere gelegenheden uitgebreid kennis kunnen nemen van haar standpunten. Er gelden in onze commissie- en raadsvergaderingen voorschriften voor wie inspreekt. Kort door de bocht: mag je maximaal vier minuten…

  • Gepubliceerd op 7 november 2011
 • Sport en moed.

  Wethouder Zilverentant heeft sport in zijn portefeuille. Dat valt niet mee want sportverenigingen zijn belangrijk. Ze vertegenwoordigen veel kiezers. Ze rekenen vaak op de gemeente als financier, beheerder, bouwer en wat niet al. Trouwens niet alleen de sport is belangrijk ook aan sport doen is belangrijk vinden wij als raad. Een wethouder…

  • Gepubliceerd op 28 juni 2011