Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

10 publicaties gevonden.

 • Een actievere rol binnen D66 Leiderdorp-Zoeterwoude? Lees hier op welke manieren dit kan

  Vrijwilligers activiteitenoverzicht_2019

  • Gepubliceerd op 5 oktober 2019
 • Position paper Omgevingswet

  Position paper Omgevingswet en Bijlage Slides omgevingswet

  • Gepubliceerd op 5 oktober 2019
 • Huishoudelijk reglement afdeling D66 Leiderdorp-Zoeterwoude

  Huishoudelijk reglement D66 Leiderdorp-Zoeterwoude

  • Gepubliceerd op 5 oktober 2019
 • Notulen 6 januari 2019

  Agenda AAV D66 Afdeling Leiderdorp/Zoeterwoude zondag 6 januari Opening   Installatie kascommissie Patricia Bakker-Leenders en Joost Kuggeleijn hebben bij het bestuur aangegeven beschikbaar te zijn voor de kascommissie.   De AAV benoemt Patricia en Joost

  • Gepubliceerd op 4 april 2019
 • Notulen AAV 7 november 2018

  Agenda AAV D66 Afdeling Leiderdorp/Zoeterwoude woensdag 7 november 2018 20.30 uur Opening   Notulen van AAV 15-6-2018 – goed gekeurd   Een aantal leden hebben zich afgemeld voor deze AAV. Verder zijn er geen…

  • Gepubliceerd op 4 april 2019
 • Afdelingsjaarverslag D66 Leiderdorp-Zoeterwoude 2018

  Het jaar 2018 heeft voor de afdeling van D66 Leiderdorp-Zoeterwoude in het teken gestaan van de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwjaarsborrel in Brasserie Park was een gezellige bijeenkomst met leden, collega-bestuursleden uit de regio, verschillende leden van de gemeenteraad en (raads)leden en bestuurders van andere partijen. Tijdens deze geslaagde borrel hebben we teruggekeken op…

  • Gepubliceerd op 4 april 2019
 • Afdelingsjaarverslag D66 Leiderdorp-Zoeterwoude 2017

  Het jaar 2017 heeft voor de afdeling van D66 Leiderdorp-Zoeterwoude in het teken gestaan van de verkiezingen, zowel de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer als de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Wij zijn het jaar gestart met een nieuwjaarsborrel in Brasserie Park. Dit was een gezellige bijeenkomst met leden, collega-bestuursleden…

  • Gepubliceerd op 4 april 2019
 • Afdelingsjaarverslag D66 Leiderdorp-Zoeterwoude 2016

  In 2016 lag de focus van de afdeling in eerste instantie op verbinden en aanhalen van banden in de regie, helaas is dat halverwege het jaar omgeslagen in crisismanagement door omstandigheden binnen de coalitie in Leiderdorp. Wij zijn het jaar gestart met een nieuwjaarsborrel in Brasserie Park. Dit was een gezellige bijeenkomst…

  • Gepubliceerd op 4 april 2019
 • Jaarverslag D66 Afdeling Leiderdorp / Zoeterwoude 2015

  In 2015 lag de focus van de afdeling op verbinding. Verbinding leggen binnen de afdeling, met de regio en met de burgers. Middels verschillende activiteiten hebben wij deze verbinding getracht te realiseren.

  • Gepubliceerd op 24 maart 2016
 • Jaarverslag 2014 Afdeling Leiderdorp en Zoeterwoude

  Afdelingsjaarverslag D66 Leiderdorp-Zoeterwoude 2014

  • Gepubliceerd op 12 mei 2015