Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Decentralisatie Jeugdzorg

Het is zo ver, 1 januari 2015 is daar. Een moment waar lang op gewacht is en dat tegelijkertijd snel is gekomen. Want per 1 januari 2015 is er veel veranderd in onze gemeente. Het is niet meer het Rijk, maar de gemeente die verantwoordelijk is voor jeugdhulp, langdurige zorg en participatie. De drie decentralisaties zijn een feit.
Er is de afgelopen maanden veel gesproken over de veranderingen die zouden komen en wat dit zou betekenen voor onze inwoners. Met betrokkenen, professionals en de gemeente is intensief overleg gevoerd om deze transitie zo soepel en goed mogelijk te laten verlopen. Allemaal met hetzelfde doel: iemand met een hulpvraag/ probleem zo goed mogelijk helpen. De wijze waarop men vindt dat dit dient te gebeuren wordt in veel gevallen gekleurd door de bril waar men door kijkt.
Zelf bekijk ik de decentralisatie van de jeugdhulp door verschillende brillen. Als moeder van twee jonge kinderen, wil ik dat zij, indien nodig, de beste hulp krijgen. Dat ik een plek heb, waar ik terecht kan met mijn vragen en dat er met mij gezocht wordt naar een passende oplossing voor mijn kinderen.
Naast het feit dat ik moeder ben, ben ik ook als orthopedagoog werkzaam binnen de jeugdzorg. Met die bril op wil ik dat er lichte hulp wordt ingezet waar mogelijk en zwaardere hulpverlening waar nodig. In mijn werk zie ik dat er niet altijd overeenstemming is over een probleem of motivatie van een betrokkene om een probleem aan te pakken. Als professional ben ik van mening dat er soms een dwingende vorm van hulpverlening nodig is om de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen op een positieve wijze te stimuleren.
Door mijn functie als burgerraadslid draag ik bij aan de kaders die de gemeente Leiderdorp voor de uitvoering mee heeft gekregen. De gemeente heeft er niet alleen een forse taak bijgekregen, de taak is ook met een fikse bezuiniging gepaard gegaan. Voor de gemeente is het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om hulp te krijgen. Het budget dient goed gespreid te worden over de verschillende vormen van hulp zodat een ieder van de voorzieningen gebruik zal kunnen maken.

Door de overheveling van de jeugdhulp naar de gemeenten komen mijn verschillende ‘werelden’ samen. Ik ben van mening dat er enorme kansen liggen om de jeugd verder te helpen. Essentieel is daarbij dat wij onderling de verbinding blijven zoeken. De verbinding tussen kijken naar wat iemand wil, wat er nodig is en wat er kan. D66 Leiderdorp zal zich in blijven zetten voor een goede balans, waarbij wij veel waarde hechten aan de privacy van burgers en de deskundigheid van professionals.
De tijd zal leren hoe de decentralisaties verlopen en waar er dingen bijgeschaafd moeten worden. Zelf heb ik er vertrouwen in.

Patricia Bakker
Burgerraadslid D66 Leiderdorp

Gepubliceerd op 06-01-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018