Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Tobben met ons schoolsysteem

Nederland heeft een uniek, in de grondwet verankerd, schoolsysteem. Het heet “vrijheid van onderwijs”. In de praktijk leidt dat er dat ieder dorp, iedere wijk in Nederland een openbare, katholieke en protestantse school heeft. Waar in vrijwel ieder buitenland één school staat, staan er in Nederland drie.
Soms ook wat meer omdat een groep idealisten of wat speciale religies hun eigen school hebben.

Het is een geldvretend systeem. Als overheid mag je betalen maar je hebt er nagenoeg niets over te zeggen. Dat heet vrijheid.

In mijn jeugd was dat een heel passend systeem. Ik ging naar de gereformeerde Talmaschool en naar de christelijke HBS. Mijn ouders waren orthodox protestant, stemden op de ARP, waren lid van de NCRV en nog een rijtje andere christelijke instellingen. Dat werd overigens in mijn jeugd al een stuk minder.
Nu moet je heel veel mensen uitleggen wat gereformeerd is, en wat het verschil is tussen katholiek en protestant. Tegenwoordig is de uitstraling van de school bepalend voor de keuze, dan wel de veilige schoolweg, het daltonsysteem, of gewoon de schoolkeuze van de buurjongetjes. Sinds een leerkracht van een katholieke school mij probeerde uit te leggen dat godsdienstonderwijs geen taak was voor de school vrees ik dat ook het personeel niet meer zo gemotiveerd is voor de eigen zuil.

Nederland gaat niet meer naar de kerk. Als mensen nog wel gelovig zijn dan is dat geen reden meer om de kinderen naar een christelijke school te doen, lid te worden van de KRO of op het CDA te stemmen. En toch doen we in ons schoolsysteem of dat nog steeds zo is.

En die scholen worden bestuurd door mensen die ook net doen of de wereld niet veranderd is en die pal staan voor “ons” onderwijs. Dat een groot deel van de schoolbevolking niet echt bij “ons” hoort doet niet ter zake.
De goeden niet te na gesproken. De Gomarusschool in Leiderdorp is nog echt voor de orthodoxere christenen en de Elckerlyc school doet echt aan internationaal én montessorionderwijs.
Maar voor het overige is het verstandig de achtergrond van een school met een grote korrel zout te nemen. Er zijn katholieke scholen waarvan de leerlingen voor 80% een moslimachtergrond hebben.

Leiderdorp wordt op het ogenblik geplaagd door een ander nadeel van ons schoolsysteem. De schoolbesturen beheren het door de gemeenschap ter beschikking gestelde geld alsof het hun eigen geld is. (en formeel is dat ook zo). En dat gaat wel eens mis.

In de gemeenteraad maakten we ons nog al eens zorgen over het openbaar onderwijs. Niet over de rest (ruim tweederde) want daar hebben we niets mee te maken.
Tot het mis is.

Het Protestants Christelijk onderwijs in Leiderdorp dreigt in de vorm van de PCSV failliet te gaan. Een kostbare verbouwing, slecht personeelsbeleid, schulden, kortom wanbeheer.
En of de gemeente, de Leiderdorpse samenleving de puinhoop nu maar even mee wil komen oplossen.

Wethouder Zilverentant (VVD) wil dat wel. Hij stelt voor een heel gunstige lening van een kleine drie ton nog veel gunstiger te maken en een groot deel van het risico bij de gemeente te leggen. Hij wil voor de boventallige docenten een extra bedrag van €150.000 vrijmaken om ze te begeleiden naar ander werk. Dat geld is bedoeld voor mensen met een probleem als het gaat om het vinden van werk. Ernstige problemen. Het gaat ten koste van deze groep.

De raad reageert voorspelbaar. De VVD heeft veel kritiek maar spaart de eigen wethouder. D66, PvdA en BBL zijn niet zo gemakkelijk te overtuigen. Het CDA zegt dat het wanbeheer met de beste bedoelingen is gedaan en is voor iedere oplossing en dat mag veel geld kosten. Het is dan ook “ons onderwijs” voor het CDA. GroenLinks is vooral begaan met de leraren.

Waar maken D66, PvdA en BBL zich zorgen over?

Het gaat hier over een rijkstaak. De enige gemeentelijke taak is om voor gebouwen te zorgen. Als je één schooltype helpt dan is er geen enkele geldige reden waarom je de anderen niet zou helpen. Waarom zouden de anderen, de katholieken bijvoorbeeld, niet in dezelfde problemen zitten. Ook daar moet bezuinigd worden en lopen de leerlingenaantallen terug. Wij weten dat als gemeente niet.
Als je de een financiële voordelen geeft dan heeft de ander volgens de wet dezelfde rechten.
Als je de ene docent helpt, waarom zou welke andere onderwijskracht in Leiderdorp daar in gelijke omstandigheden geen recht op hebben?

PvdA voorman en onderwijsdeskundige McDaniel zei dat je dit soort zaken met chirurgische precisie moet regelen. Hij kan het weten.
D66 wilde garanties.

En de wethouder? Hij sprak uit er vertrouwen in te hebben. En ook erg veel vertrouwen in de andere onderwijsorganisaties.

Inmiddels hebben we de eerste zorgelijke vraag binnen van een andere onderwijskoepel. Die mogen 40 kinderen van een gesloten christelijke school opvangen. De PCSV is van plan het voor hen bestemde geld uit te gaan geven aan een sociaal plan voor de leraren.

Wanbeleid.

Ed Grootaarts.

Gepubliceerd op 06-06-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018