Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

transpiratie en transparantie. Sporten en bewegen.

Tijdens mijn eerste ervaring in de Leiderdorpse politiek zat ik op de publieke tribune. Een zeer gedecideerde fractievoorzitter, in dit geval van het CDA, verdedigde met verve een subsidie voor manege Lietdorp. Boeiend tot iemand me toefluisterde: “hij is voorzitter van de manege”. Verbijsterd luisterde ik verder en dacht ondertussen aan zaken als transparantie, integriteit en democratie.
Overigens was wat er gebeurde niet typisch voor het CDA. Alle grote politieke partijen in Leiderdorp hadden zo hun sportrelaties.

Toch was het niet zo vreemd wat er gebeurde. Heel veel vragen over subsidies werden in die tijd op basis van de emotie van het moment verstrekt en degenen die goed konden lobbyen en een stevige positie in bepaalde politieke partijen hadden scoorden goed. De drie grote Bloemerd-verenigingen, Voetbal (RCL), Hockey (Alecto) en de korpfbalvereniging (Velocitas) zijn er groot en welvarend van geworden.
Ze zijn genereus ondersteund. Structureel, door het onderhoud van clubgebouwen en velden voor ze te betalen. En incidenteel door gemeentegaranties, schenkingen en onderonsjes over de hoogte van de erfpacht. Het leuke is dat vaak niemand de details meer kent en er weinig vast ligt. Je kan dus altijd opnieuw vragen of afspraken vergeten.

Er is weer een sportnota, dit keer van wethouder Zilverentant(VVD). Ik had op een betere, cijfermatig onderbouwde, nota gehoopt. Eigenlijk kunnen we het alleen met de doelstelling op termijn echt eens zijn: vrij vertaald: Sportverenigingen moeten een reëel, objectief, bedrag gaan betalen voor gemeentelijke diensten en accommodaties. Verschillen in behandeling tussen sportinstellingen moeten wegvallen.

De column van Brocken in het Leiderdorps Weekblad van afgelopen week illustreert hoe de discussie hier in Leiderdorp altijd gegaan is. Het gaat niet over sporten en bewegen, tennis, judo of zwemmen. Het gaat alleen over de drie Bloemerdverenigingen. 3000 sporters zijn beeldbepalend voor de sport in Leiderdorp. Het Leiderdorps Weekblad negeert de inhoud van de sportnota volkomen. Dat is natuurlijk onzin.
Heel veel andere (ook grote) sportinstellingen doen het al jaren zonder subsidie of draaien met winst. Via hun belastinggeld moeten de sporters daar meebetalen aan het voetballen, hockeyen of korfballen. Dat is natuurlijk alleen uit te leggen als daar goede redenen voor zijn.

Hier ligt de opdracht aan de wethouder. Na drie jaar dralen nu energiek doorpakken. Het doel is duidelijk maar nu zal heel transparant uitgezocht moeten worden wat de werkelijke situatie is. Verplichtingen van gemeente en verenigingen en gemeente moeten open gelegd worden. Als er gemeenschapsgeld nodig is dan is daar op zich niets tegen. Wel moet dan duidelijk zijn waarom dat is en welke tegenprestatie de vereniging levert voor het geld en hoe lang die overheidssteun nodig is.

Dat vergt openheid van beide kanten en druk. Zonder tijdsdruk heeft niemand haast.

En haast is geboden want ons wachten draconische bezuinigingen.

Ed Grootaarts.

Gepubliceerd op 02-02-2013 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018