Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Woningnood

Niet zo lang geleden verscheen de regionale woonagenda. Conclusie: ook in Leiderdorp zijn veel nieuwe woningen nodig net zoals overal in de Randstad. Redenen? Hier in de Randstad ontwikkelt de werkgelegenheid zich het sterkst, jongeren willen zich vooral hier vestigen. Tijdens de crisis is er weinig gebouwd.

Vroeger bebouwden we een groene polder vol met woningen. Dat wil eigenlijk niemand meer. Nederland is al zo veel groen kwijt. Tegenwoordig doen we daarom aan “inbreiding”. Dat is vaktaal voor het bebouwen van vrijkomende ruimte binnen de bebouwde kom. Voorbeelden in Leiderdorp? De Sterrentuin, verschillende plaatsen aan de van der Valk Boumanweg, de Orangerie, de Simon Ouwerkerkstraat en er komen er nog wel een paar aan, zoals het oude ROC-terrein. We hebben die woningen hard nodig!
Meestal zat er voor die tijd een school, een bedrijf, een apotheek of bijvoorbeeld een kerk in. Logisch, bedrijven zoeken elkaar op, winkelen doen we steeds meer online, gezondheidscentra clusteren functies en scholen kampen met teruglopende leerlingenaantallen en kerken lopen leeg. In Leiderdorp staan er twee te koop.

Prima plaatsen om woningen te bouwen. Ze zijn hard nodig en raad en college zijn altijd graag bereid mee te werken aan een veranderende bestemming. Op een vraag van D66 over potentiële woonbestemmingen in de nabije toekomst sprak het college dan ook begin december 2017 uit dat zij daarbij onder andere dachten aan het terrein van de leegstaande Menswordingskerk. Dat lijkt logisch want de eigenaar heeft alle moeite gedaan om binnen de bestemming een koper te vinden en heeft later met een architect een prima woningbouwplan ontwikkeld.

Dat verhaal over de Menswordingskerk heeft een rare draai gekregen. Opeens blijkt wethouder Wassenaar (VVD) de raad verkeerd te hebben ingelicht: het college is opeens niet meer van plan voor te stellen de bestemming te veranderen. Het CDA vroeg ernaar en plotseling was alles anders. Er moet nu iets vaags, kerkachtigs gaan gebeuren wat geen kerk mag heten. Niet dat de eigenaar daar wat van weet of dat er echt voorstellen voor zijn, maar toch…….

Het CDA? Ja, uitgerekend de combinatie van de Christendemocraten, de Christen Unie en de Staatkundig gereformeerden hebben in de achterkamertjes bereikt dat de Rooms-katholieke kerk slachtoffer wordt van vreemde machinaties.
Tijdens de raadsvergadering van 22 januari 2018 ging het allemaal wat draaien. VVD en PvdA volgden het CDA niet meer zo braaf. Het was allemaal toekomstmuziek zeiden ze. Ook de wethouder zwakte zijn verhaal af.

Hebben die verkiezingen er dan mee te maken? Ja natuurlijk. Als de katholieke kerk het plan doorzet maakt de gemeente Leiderdorp geen enkele kans. Onbehoorlijk bestuur zegt de rechter dan. Je kan als gemeente niet zo maar je beleid zonder toelichting en argumenten wijzigen. Je mag je bevoegdheden ook niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor je ze gekregen hebt. Dat doe je als je kennelijk vindt dat het gebouw voor andere doelen gebruikt moet gaan worden dan de eigenaar wil.

En de woningzoekenden? Die hebben het nakijken met dank aan CDA, CU/SGP, VVD, PvdA en LPL. Tot na de verkiezingen denk ik.

Gepubliceerd op 22-01-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018