Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen

De demografische ontwikkelingen leiden ertoe dat we woningen moeten bouwen. De huidige bebouwingsgrenzen zijn wat D66 betreft definitief. Er vindt geen verdere bebouwing plaats in de Achthovenerpolder en ook de Boterhuispolder en Munnikenpolder blijven groen. Ook het groen binnen de bebouwde kom moet groen blijven. Met die woningbouwopgave moeten we dus creatief omgaan. Dat betekent dat nieuwbouw op bestaande locaties vaker hoogbouw zal zijn. In geval van bestaande kantoorgebouwen hebben renovatie en herbestemming de voorkeur.

Leiderdorp moet een gemeente zijn met een breed woningaanbod voor alle sociale klassen en voor jong en oud. Enerzijds betekent dat meer starterswoningen en  anderzijds duurzaam en levensloopbestendig bouwen. Een bijzondere groep wordt gevormd door mensen die meer zijn gaan verdienen maar in een sociale woning blijven wonen. Soms omdat dit goedkoper is, maar ook omdat passend aanbod ontbreekt om te kunnen doorstromen.

Leiderdorp moet met andere gemeenten in de Leidse regio afspraken maken over het woningaanbod. Hetzelfde geldt voor het creëren van woonruimte voor (tijdelijke) kenniswerkers en studenten. De manier waarop de woningvoorziening voor statushouders geregeld wordt dient transparant te zijn, speciaal voor mensen die op een wachtlijst voor huisvesting staan.

De gemeente moet blijven stimuleren dat eerst ongebruikte (kantoor)panden worden verbouwd alvorens nieuwe te bouwen, en er zo voor zorgen dat leegstand wordt opgelost. De gemeente dient daarmee ook rekening houden in haar bestemmingsplannen en die waar nodig op dit punt te herzien. De gebouwen “De Entree” en het “Thomashuis” zijn goede voorbeelden die navolging verdienen.

Een op oude gebouwen gebaseerd bedrijventerrein als de Baanderij kunnen we best efficiënter en groener inrichten. Hier dreigt leegstand, zeker als de Winkelhof groter is geworden. Dat wil zeggen dat je nu al de bakens moet verzetten. Wat D66 betreft betekent dit dat er op de Baanderij meer ruimte moet komen voor wonen. Het deel van de Baanderij dat uitkijkt op de Zijl kan een dubbele bestemming krijgen: woningbouw en bedrijvigheid. De afgelopen periode heeft de raad D66 hierin unaniem gevolgd. Het moet nu ook echt gaan gebeuren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018