Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaam ondernemen

De energietransitie, die in het kader van het terugdringen van CO2-uitstoot in de atmosfeer noodzakelijk is (Akkoord van Parijs), is ook voor bedrijven een grootschalige en complexe opgave, die alle bedrijfsprocessen raakt. Ze verdienen naast steun van de rijksoverheid en de EU alle mogelijke steun van de lokale en regionale overheid, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een duurzaamheidsscan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018