Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid

D66 vindt duurzaamheid heel belangrijk en gelooft in innovatieve oplossingen voor milieu- en klimaatproblematiek. We willen dat Leiderdorp en de regio hierbij vooroplopen. We willen gebruik maken van de ruimschoots in onze regio aanwezige kennis en zo een pilotregio worden voor duurzame innovatie.

We gaan de in 2017 vastgestelde duurzaamheidsagenda uitvoeren. De gemeente gaat voortvarend aan de slag met de eigen activiteiten en op de activiteiten van anderen vindt strakke regie plaats. We willen ruimte bieden aan goede ideeën om ons dorp en onze regio duurzamer te maken. Inwoners die hun woning energiezuiniger willen maken gaan we ondersteunen; wat ons betreft betalen ze minder belasting. Een ander voorbeeld van ondersteuning is het aanbieden van een aantrekkelijke duurzaamheidslening. Het gemeentelijke kapitaal dat beschikbaar is voor zo’n lening groeit mee met de vraag.

We willen onze kinderen zo vroeg mogelijk vertellen over het klimaat en duurzaamheid. Bijvoorbeeld door het Milieu Educatie Centrum (MEC) meer aandacht te laten besteden aan duurzaamheid en om te vormen naar een centrum voor milieu en duurzaamheidseducatie.

Op de naleving van milieunormen en –wetten moet namens de gemeente door de Omgevingsdienst streng worden toegezien (o.a. fijnstof en geluid).

Ook Leiderdorp krijgt te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Ons dorp moet klimaatbestendiger worden. Bijvoorbeeld door te zorgen voor betere waterafvoer en voldoende waterberging voor piekmomenten. Door het ‘ontstenen’ van tuinen en terreinen en het van het riool loskoppelen van regenwaterafvoer. Door gebruik te maken van de verkoelende werking van vegetatie. Samen met het hoogheemraadschap van Rijnland zorgen we ervoor dat het lozen van vuil rioolwater op ons oppervlaktewater tijdens hevige buien (overstorten) niet meer voor kan komen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018