Steun ons en help Nederland vooruit

Goede doorstroming

Door zijn ligging centraal in de Randstad en de nabijheid van de centrumgemeente Leiden kent Leiderdorp veel verkeersdrukte. Al dat verkeer moeten we, letterlijk, in goede banen leiden. Doorgaand autoverkeer wordt uit de bebouwde kom geweerd. Dit kan bijvoorbeeld door een goede transferiumvoorziening op de Bospoort te realiseren, aansluitend op de snelle R-net lijn naar Leiden-Centraal.

De snelweg A4 komt nog steeds voor in de file top-10 en dat geeft veel overlast in de vorm van files, luchtvervuiling en fijnstof, geluidsoverlast en sluipverkeer. Er zijn snel maatregelen nodig om dit te verbeteren. Leiderdorp moet, samen met de buurgemeenten, druk blijven uitoefenen op de Rijksoverheid. Ook moeten we het knelpunt bij de Leiderdorpse brug aanpakken. Leiderdorp moet er bij de provincie op aandringen dat de brug in de spits gesloten blijft, ook voor beroepsvaart.

De Leidse Ringweg-Noord is essentieel om doorgaand verkeer van en naar Leiden van de wegen in onze bebouwde kom te houden. D66 wil dat deze ringweg goed wordt ingepast, zodat overlast voor omwonenden beperkt blijft. Bij de aanleg moet de gemeente goed kijken naar de volgorde van de werkzaamheden. Eerst moet de capaciteit in Leiderdorp worden vergroot, voordat de verkeersstroom uit Leiden gaat toenemen. Anders leidt het toenemende verkeer onherroepelijk tot langdurige flessenhalzen en verkeersoverlast in ons dorp.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018