Steun ons en help Nederland vooruit

Groot voorstander van intensieve samenwerking in de Leidse regio

Samenwerking biedt kansen op het vlak van zorg, economie en onderwijs, duurzaamheid en natuur, wonen, winkelen, vrije tijd en recreatie. Kansen om de sterke punten in de regio met elkaar in verbinding te brengen en zo de concurrentie- en aantrekkingskracht te vergroten. Vanuit het idee dat samenwerking kansen biedt, kiezen we bewust voor de Leidse regio. De gemeenten in deze regio moeten volgens D66 samen optrekken in het kader van één economische agenda. Binnen de regio beschikt iedere gemeente over eigen sterke punten en heeft iedere gemeente de kans deze verder te ontwikkelen.

Leiderdorp werkt nu al op tal van terreinen samen met andere gemeenten. De aankomende overheveling van taken in het sociale domein naar de gemeenten – en de daarmee gepaard gaande forse kortingen op het beschikbare budget – maken het noodzakelijk om nog intensiever te gaan samenwerken. Daarnaast moeten gemeenten rekening houden met bezuinigingen op het Gemeentefonds. Ook om de bestaande voorzieningen zoveel mogelijk overeind te houden is verdergaande samenwerking met andere gemeenten in de regio nodig. Alleen dan kan de gemeente de dienstverlening op peil houden en maatwerk leveren op beleidsterreinen zoals zorg, onderwijs en huisvesting.

De gemeenten in de Leidse regio (Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiderdorp) hebben hun juridische dienst, IT-, inkoop- en personeelsdiensten geïntegreerd in Servicepunt71. Na wat kinderziektes werkt die samenwerking prima en wordt daaraan geld verdiend. D66 wil dat weloverwogen en geleidelijk uitbreiden om op die manier bijvoorbeeld een gezamenlijke Sociale Dienst voor de hele Leidse regio mogelijk te maken. Voorwaarde daarvoor is dat de gemeenten daarmee gezamenlijk kosten besparen en dat het serviceniveau naar de burger op het zelfde niveau blijft. Andere gebieden waar we intensief kunnen samenwerken zijn bijvoorbeeld verkeer en vervoer, economie en volkshuisvesting.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018