Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdzorg

 

De intensiteit in de jeugdzorg en de daarmee gemoeide kosten kunnen enorm variëren, van lichte zorg in de eigen omgeving of op school tot zeer intensieve specialistische, al dan niet intramurale behandelingen zoals jeugdpsychiatrie. Het is begrijpelijk dat er serieus beoordeeld moet worden of zware zorg nodig is. Er komen echter steeds meer berichten dat dit met onevenredig veel bureaucratie gepaard gaat en er tekent zich al weer een nieuwe wachtlijstenproblematiek af.

Regeldruk is een ander probleem binnen de jeugdzorg. Het huidige proces van contracteren duurt 9 maanden en is overmatig bureaucratisch. Ook tijdens de behandelingen is er onnodig veel bureaucratie. D66 is voorstander van het versimpelen en verkorten van deze processen. Tegelijkertijd is verantwoording ook noodzakelijk.

Er staan in deze sector nog verdere bezuinigingen te wachten. Als specialistische zorg echt nodig is en niet gegeven wordt, kunnen de gevolgen op de langere termijn nog veel ernstiger zijn, voor het kind, het gezin en zijn omgeving. Tot dusver was het van de kant van de gemeenten te veel een kwestie van bevorderen van continuïteit en voorkomen van incidenten, en aan de kant van de zorgorganisaties van zeker stellen van hun werkgelegenheid. Gemeenten kunnen hun verantwoordelijkheden alleen waarmaken, als zij een goede relatie hebben met de professionele doorverwijzers zoals huisartsen, en andere zorgprofessionals.

Een deel van de taken in de jeugdzorg die naar de gemeenten zijn gegaan, passen prima op lokaal niveau met veel verantwoordelijkheid voor de professionals en veel aandacht voor de cliënt en zijn omgeving. Maar verbetering in de organisatie van de zorg en de inhoud van de zorg (volgens het motto “Eén gezin, één plan en één regisseur”), echte zorginnovatie, vraagt deskundigheid en dit kan het beste op regionaal of zelfs op bovenregionaal niveau plaatsvinden. Dat geldt ook voor een deel van de hoogspecialistische jeugdzorg.

Tegelijkertijd hoeft innovatie niet altijd (veel) geld te kosten. Soms is de beste oplossing ook het goedkoopst. Bijvoorbeeld een gezinshulp op mboniveau die klaar zit met thee en de tent draaiend houdt bij een gezin in rouw, in plaats van een kostbare rouwverwerkingstherapie. De professionals in het veld zijn uitstekend in staat om dit soort keuzes te maken.

Er wordt redelijk goed samengewerkt in Holland Rijnland. Toch zouden we beter willen begrijpen waarom de jeugdzorg in sommige gemeenten of regio’s veel meer kost dan in andere en of dat verband houdt met meer of betere zorg. Dat kan nuttige lessen opleveren, maar misschien ook tot maatregelen leiden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018