Steun ons en help Nederland vooruit

Kenniseconomie

Economische groei wordt vooral verwacht van de kennisintensieve sector. De Leidse regio heeft hierin een sterke uitgangspositie met het Bio Science Park, de universiteit en het LUMC, de Leidse Hogeschool en TNO. Leiderdorp kan hierbij aansluiten, in eerste instantie door woonruimte en voorzieningen (scholen, sport en cultuur) beschikbaar te hebben voor werknemers, maar in toenemende mate ook door plaats in te ruimen voor kennisintensieve bedrijven zelf.

De kenniseconomie in de Leidse regio heeft een sterke basis in de fundamentele levenswetenschappen. Qua toepassing is vooral de farmaceutische biotechnologie goed ontwikkeld. Deze basis kunnen we verbreden naar verwante terreinen als landbouw en voeding, gezondheidzorg in het algemeen, ICT in de zorg (toepassingen in de zorg van het Internet of Things), en energie en fijnchemie. Een voorbeeld voor Leiderdorp is de verdere uitbouw van de Vitaliteitsboulevard aan de Simon Smitweg, die zich richt op gezond werken, leven en ouder worden.

Groei van werkgelegenheid kan nauwelijks ontstaan zonder economische groei. Maar het ontstaan van banen door groei is geen automatisme. Er kunnen zelfs bedreigingen zijn voor de werkgelegenheid, bijv. door toenemende automatisering en robotisering. De ervaring heeft uitgewezen dat de kenniseconomie in het begin vooral banen voor hoger opgeleiden schept. De kennisintensieve sector moet erop sturen dat ook lageren middelbaar opgeleiden aan het werk kunnen komen en blijven. Ook dit is een taak die we het beste regionaal aanpakken

Laatst gewijzigd op 22 november 2018