Steun ons en help Nederland vooruit

Lokale economie

Het verstandig spreiden van terreinen voor winkels, bedrijven en kantoren blijkt lastig als dat geheel aan het vrije spel der maatschappelijk krachten wordt overgelaten. Er ligt hier een taak voor de overheid die in toenemende mate regionaal uitgevoerd moet worden om slagvaardig beslissingen te kunnen nemen en te zorgen dat gemeenten elkaar niet onnodig beconcurreren. We moeten onder ogen zien dat herstructurering daarbij soms noodzakelijk kan zijn. Ook voor het verzorgen van een goede bereikbaarheid en inpassing is de overheid onmisbaar.

De zondagsopening van winkels in Leiderdorp is een succes en blijft gehandhaafd. Als ondernemers dit zelf wensen mogen ze van D66 vaker op zondag open.

De gemeente moet alles doen om een snelle voortgang met de bouw van Lidl en de komst van IKEA te bewerkstelligen. De gemeente dient zorg te dragen voor een goede inpassing (verkeer en veiligheid) en voor goede communicatie hierbij met de inwoners.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018