Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. We willen dat iedereen kansen krijgt voor de toekomst, ongeacht zijn afkomst. Onderwijs is essentieel voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en mondige mensen, en voor het bevorderen van verbinding en dialoog. Onderwijs kan daarmee ook een antwoord zijn op de groeiende tweedeling. Dat begint dicht bij huis, op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. Daarom maakt D66 zich hard voor het beste onderwijs met eerlijke kansen voor iedereen, ook in onze gemeente.

Als kind heb je recht op een goede start, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. D66 wil dat alle kinderen meedoen en zich breed ontwikkelen. D66 is daarom voorstander van brede scholen die naast goed onderwijs ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur, natuur en techniek bieden. Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden tijdig signaleren. Bovendien kan een dergelijke school zich ontwikkelen tot ontmoetingsplaats in de buurt, waarop kinderen en ouders bij diverse activiteiten op school bij elkaar komen. Daarom wil D66 schoolbesturen stimuleren om samen met hun omgeving bestaande scholen uit te bouwen tot brede buurtscholen (integrale kind centra).

D66 wil nieuwe verbindingen ontwikkelen tussen onderwijs en jeugdzorg, om het ontstaan of escaleren van problemen zoals taalachterstand, schoolverzuim, pesten en een instabiele thuissituatie te voorkomen, bijvoorbeeld als gevolg van schulden. Deze problemen beïnvloeden de leerprestaties van kinderen en jongeren. Professionals uit de jeugdzorg hebben de expertise om deze problemen op te lossen. De knowhow en financiering kunnen vanuit de jeugdzorg of regionale gezondheidszorg tot stand kome D66 wil daarnaast vooral inzetten op preventie en vroege signalering. De school is (fysiek) de aangewezen plek om kinderen te helpen.

Het is belangrijk om met alle betrokkenen bij het lokale onderwijs in gesprek te blijven. D66 wil daarom het initiatief nemen om alle schoolbestuurders minstens een keer per jaar uit te nodigen voor een gesprek met de gemeenteraad, over hoe de gemeente de scholen kan faciliteren om het beste onderwijs te kunnen geven. Daarnaast vindt D66 het wenselijk dat de wethouder onderwijs periodiek een inloopspreekuur voor leraren organiseert, om direct van hen te horen waar zij tegenaan lopen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018