Steun ons en help Nederland vooruit

Onze gestelde voorwaarden

Fusie van de gemeenten in de Leidse regio is op termijn de meest effectieve, doelmatige en democratische vorm van bestuurlijke samenwerking, maar alleen onder de volgende harde maar realistische voorwaarden:

  • Geen stijging van lasten.
  • Minimaal gelijk dienstverleningsniveau.
  • Aandacht voor wijk- en buurtgericht werken en voor goede toegankelijkheid van politiek en bestuurders.
  • Behoud van belangrijke voorzieningen zoals het zwembad en de bibliotheek.
  • Onze polders blijven groen en worden niet als bouwgrond ingezet.
  • Een gezamenlijke ambtelijke organisatie wordt van de grond af opgebouwd dus geen annexatie door Leiden.
  • Absoluut met minstens drie, maar toch liefst met vier of vijf gemeenten fuseren.

Als er geen meerderheid voor fusie is, dan is D66 voorstander van het aangaan van een zo hecht mogelijke samenwerkingsvorm tussen zoveel mogelijk directe buurgemeenten. Leiderdorp moet geen energie verspillen aan nieuwe ingewikkelde bestuurlijke constructies, die wat D66 betreft in de toekomst toch overbodig zullen worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018