Steun ons en help Nederland vooruit

Participatiebeleid

Nu de werkgelegenheid weer toeneemt, wordt zichtbaar dat sommige groepen daar wel (jongeren) en andere daar minder van profiteren (mensen met beperkingen, oudere werklozen). Er zal langdurig beleid nodig zijn om voor deze groepen participatiemogelijkheden te creëren. Samenwerking van de gemeente met bedrijven en maatschappelijke organisaties staat daarbij voorop.

Gemeenten hebben zich recent van hun beste kant laten zien bij het opvangen van de plotseling grote aantallen vluchtelingen. Er zal echter structureel beleid nodig zijn om statushouders daadwerkelijk te laten integreren en aan werk te helpen. Ook mogen we er niet nog eens door overvallen worden, als er onverwacht weer nieuwe stromen vluchtelingen naar ons land komen.

In het werkgelegenheidsbeleid werkt men met de participatieladder. Bovenaan heeft men betaald werk, als dat niet lukt kan men gesubsidieerd werk doen, en helemaal onderaan neemt men in het geheel niet deel. Het streven is iedereen zo hoog mogelijk op de participatieladder te krijgen. In de praktijk worden de onderste categorieën echter makkelijk opgegeven. Dat noemt men met een berustende term weleens het “granieten bestand”. In Leiden vinden experimenten plaats om ook deze groepen meer te laten participeren. D66 vindt dat Leiderdorp hierbij aan moet sluiten. Ook bestaat er zoiets als een “armoedeval”: het feit dat als je net te veel verdient je buiten alle regelingen valt. Die overgang zou meer geleidelijk moeten worden gemaakt.

Ook blijkt, nu de crisis over is, dat de sociaaleconomische verschillen tussen bevolkingsgroepen weer toenemen. Dat is natuurlijk in de eerste plaats vervelend voor de mensen aan de verkeerde kant van de streep, maar op de lange termijn is dat ook nadelig voor de samenleving als geheel. Om dit tegen te gaan denkt D66 met name aan gemeentelijk of regionaal beleid gericht op het terugdringen van werkloosheid, armoede en schulden, laaggeletterdheid en vormen van onaangepast gedrag. De overheid moet alles doen wat in haar vermogen ligt om te voorkomen dat mensen die al in financiële problemen zitten nog verder in de schulden raken. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij speciale aandacht, maar ook nieuwe vormen van stille armoede, zoals bij zzp’ers.

Voor het merendeel van deze activiteiten is gebleken dat dit beleid zich goed leent voor regionale samenwerking. Dat moet dus gecontinueerd worden en kan profiteren van intensievere samenwerking tussen de gemeenten. Voor het participatiebeleid lijkt de Leidse regio de optimale schaal.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018