Steun ons en help Nederland vooruit

Recreatie

D66 is van mening dat het voor de gezelligheid en het gevoel van saamhorigheid in het dorp van groot belang is dat er af en toe grootschalige activiteiten in de openlucht kunnen plaatsvinden. We denken dat de overlast met goede afspraken en handhaving daarvan en goed overleg met de omwonenden tot een aanvaardbaar minimum te beperken is.

Leiderdorp ligt in een prachtig gebied tussen de interessante stad Leiden en het Groene Hart. Leiderdorp moet met volle kracht doorgaan op de weg om haar fraaie ligging verder te ontsluiten, voor toerisme maar ook voor recreatie door Leiderdorpers en de inwoners van de regio: wandelaars, fietsers en watersporters. D66 ondersteunt het idee voor een fietsersbrug van de Bloemerd naar het Ghoybos. Bij al deze ontwikkelingen moet er oog zijn voor de belangen van de natuur (biodiversiteit, weidevogels) en de landbouw en andere ondernemers die recreatie als hoofd- of nevenactiviteit uitoefenen.

Veel interessante mogelijkheden voor recreatie bestaan al of zijn mogelijk in de regio. We zetten regionale samenwerking met kracht voort om deze gouden kansen verder te benutten. Regionale samenwerking is ook nodig om in de toekomst op verantwoorde wijze de lastige afwegingen te kunnen maken tussen soms botsende doelstellingen als recreatie, natuur, landbouw, woningbouw, bereikbaarheid en energieopwekking

Laatst gewijzigd op 22 november 2018