Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimtelijke ordening

Naast de mooie polders bevat Leiderdorp ook ecologische hoofdverbindingen en –structuren binnen en buiten de bebouwde kom. Deze moeten we goed onderhouden en waar mogelijk versterken, bijvoorbeeld door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. De gemeente ondersteunt inwonersinitiatieven met een positieve invloed op de openbare ruimte, zoals buurttuinen en stadslandbouw.

D66 wil op termijn van het industrieterrein aan de Lage Zijde-Achthovenerweg af en zou graag zien dat dit gebied beter wordt ingepast in het landschap. Nu Vliko is vertrokken komt het aan op vervolgstappen.

Leiderdorp heeft een flink aantal monumentale panden die het bewaren en beschermen waard zijn. De gemeente heeft tot voor kort daaraan geen aandacht willen schenken. Door dit beleid dreigden mooie panden in het oude dorp te verdwijnen. We willen het historische aanzicht van de Hoofdstraat in het Oude Dorp behouden. D66 zal de uitvoering van de nieuwe Monumentennota nauwlettend volgen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018