Steun ons en help Nederland vooruit

Sport en bewegen

Bewegen is goed voor gezondheid en welzijn, voor alle leeftijden. Daarbij geldt ‘jong geleerd is oud gedaan’. Kinderen verdienen extra aandacht. Gymles is daarom voor ons een belangrijk onderdeel van de schoolopleiding. D66 wil daarom de gerealiseerde extra leerkrachten lichamelijke opvoeding behouden en waar gewenst uitbreiden. We gaan door met de financiële steun aan het Jeugdsportfonds, dat het mogelijk maakt voor kinderen uit achterstandsgezinnen om te gaan sporten.

Sportverenigingen zijn een belangrijke schakel in het sportieve leven. Ze bieden in Leiderdorp uitstekende mogelijkheden. Bewegen en sociale activiteit gaan hierbij hand in hand. D66 gaat uit van een principieel gelijkheidsbeginsel. In de afgelopen jaren heeft D66 een nieuw, transparanter en eerlijker systeem van ondersteuning aan sportverenigingen geïntroduceerd. Dit systeem moet de komende periode voor alle sportverenigingen worden ingevoerd.

D66 is voorstander van zo sterk en zelfstandig mogelijke sportverenigingen. Dat is de beste manier om de continuïteit te bewaken en om verenigingen in staat te stellen hun eigen keuzes te maken. Ook sport en bewegen houden niet op bij de gemeentegrens. D66 wil daarom de voorzieningen die op dit gebied bestaan in regionaal perspectief bezien. Hoeveel zwembaden, voetbalvelden, ijs- en skeelerbanen, sporthallen of atletiekbanen zijn er in de regio nodig? Hoe kunnen we de beschikbare faciliteiten zo goed mogelijk benutten?

D66 wil meer aandacht voor de individuele sporter. Er moet daarom een Sportenquête worden gehouden onder alle sporters. Ook zou de gemeente, bijvoorbeeld bij het nieuw aanleggen van fietspaden meer rekening kunnen houden met andere gebruikers zoals hardlopers en skeeleraars. Om het bewegen op laagdrempelige wijze te stimuleren willen we een aaneengesloten wandelroute rondom Leiderdorp realiseren. Dit is ook aantrekkelijk voor toeristen en recreanten. Ook een trimbaan zou een goede aanvulling zijn, zeker gezien de populariteit van bootcampen.

D66 is ook voorstander van het vaker en intensiever onderhouden van het asfalt in de Bloemerd en langs de Dwars Wetering. Doel is een permanent effen wegdek, zodat met name kinderen hier veilig en makkelijk kunnen rolschaatsen, skeeleren en skateboarden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018