Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Een sociaal, gezond en veilig dorp

D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen. Mensen zijn vrij om keuzes te maken en hun leven zo in te richten als ze zelf willen. Een belangrijke voorwaarde is gelijke kansen voor iedereen.

Gelijke kansen voor iedereen.